Denne websiden fungerer best med cookies aktivert.

Vilkår og betingelser

Non-profit organisasjonen Reach for Change, Box 2094, 103 13 Stockholm, Organisasjonsnummer 802426-5590, er ansvarlig for behandlingen av all personalia som du oppgir når du oppretter en profil. Når du oppretter en profil i vår database, gir du ditt samtykke om bruk av din personalia, som beskrevet nedenfor.

Formålet med innsamlingen av din personalia er for å sikre, at vi på best mulig måte kan behandle din søknad og kontakte deg både under og etter søknadsperioden. Under søknadsperioden vil din personalia primært bli benyttet til å analysere din søknad og informere deg om tidsfrister for de ulike trinnene i søknadsprosessen, samt for å be om ytterligere informasjon om din søknad, om nødvendig.

Når søknadsperioden er over, vil din personalia bli benyttet til å gi deg informasjon fra Reach for Change om for eksempel, men ikke begrenset til, nye søkeperioder. Du kan til enhver tid endre eller oppdatere din personalia ved å kontakte oss. Om du ikke ønsker å motta informasjon fra Reach for Change, kan du til enhver tid slette din profil.  

Dine personopplysninger kan utleveres til andre selskaper som vi engasjerer oss med for å yte slike tjenester som vi trenger og som kan innebære behandling av personopplysninger. Slike tjenester kan omfatte IT-tjenester, tjenester knyttet til markedsaktiviteter og selskaper som bistår oss med å analysere applikasjoner.

Reach for Change behandler all personalia i overensstemmelse med Svensk lov, Lovgivning om Personlig Data (SFS 1998:204) og Lovgivning om Elektronisk Kommunikasjon (SFS 2003:389). Disse lovene beskytter individer mot overtredelser av personlig integritet som følge av behandling av personalia. Ifølge Lovgivningen om Personlig Data, har du rett til å be om opplysninger om den personalia som er registrert på deg som person.

Behandling av søknaden

Reach for Change vil ikke videreformidle din søknad, hverken i sin helhet eller delvis, utover en begrenset gruppe mennesker, som har autoritet til å evaluere din søknad. Som en registrert bruker, er du ansvarlig for å logge ut av din profil, samt lukke din nettleser, for å unngå at andre leser og/eller endrer din søknad. Du er også personlig ansvarlig for å sørge for at informasjonen du har oppgitt er lagret, hver gang du har logget inn på din profil. Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler din personalia og søknad, vennligst kontakt: info@reachforchange.org