Denne websiden fungerer best med cookies aktivert.

Har du en idé som kan forbedre hverdagen til barn i Norge?

Da bør du søke om en plass i Reach for Change sitt Inkubatorprogram. Gjennom programmet vil du kunne motta økonomisk støtte, strategisk rådgivning, tilgang på mentorer og kompetanse, slik at du kan utvikle ideen din til å bli en bærekraftig organisasjon.

Møt våre Change Leaders

Game Changer konkurransen 2018 starter 1. juli!

Opprett deg som bruker eller logg inn, for å lese mer om søknadsprosessen og for å motta informasjon fra oss. 
Du kan søke frem til 15. september.

Ta del i vår bevegelse! 

Følg oss på Facebook
Kontakt oss  

Game Changers 2018 utvelgelseskriterier

Ideen vi ser etter skal oppfylle følgende krav:

 - Den skal gjøre hverdagen bedre for barn i Norge. 
 - Være målbar: Ha en målbar sosial effekt. - Være skalerbar: Ideen skal ha potensiale for utvikling og skalering for å nå mange barn, også etter at programmet er over. 
 - Være bærekraftig: Ideen skal kunne bli utviklet til en bærekraftig forretningmodell med en langsiktig finansierings plan. 
 - Være systemforandrende: Visjonen skal strekke seg lengre enn utover endringer for individet, til samfunnsmessige endringer. 
 - Løse et betydelig problem for målgruppen: Ideen vil kunne skape en betydelig forbedring i livskvalitet til målgruppen, gjennom bruk av løsningen.

Personen vi er ute etter skal ha:

 - Entreprenørielle egenskaper: Resultatorientert, løsningsorientert, pragmatisk og fleksibel.
 - Lederegenskaper: Være istand til å inspirere andre og få andre involvert.
 - Handlekraftig: En person som ikke stoppes av motgang og som motiveres av å drive bedriften og løsningen sin fremover. 
 - Lidenskapelig opptatt av sosial forandring: Brenne for å gjøre en forskjell og endre verden for barn... med andre ord du må ha Game Changer-Faktoren! 

Viktige datoer:

01. Juli - 15. September: Søknadsperiode for Game Changer konkurransen 2018

15. September - 1. Oktober: Evaluering av innkomne søknader 

01.Oktober - 15. Oktober: Intervjuer

29. Oktober - 2. November: Program


Midten av November: 

Et jury-panel, bestående av representanter fra ledelsen i Reach for Change og våre partnere; TV3, Viasat og P4, eksperter innen aktuelle felt, samt barn og unge vil vurdere finalistene. 

Game Changers 2018 utvelgelseskriterier

Ideen vi ser etter skal oppfylle følgende krav:
 - Den skal gjøre hverdagen bedre for barn og unge i Norge
 - Målbar
 - Bærekraftig
 - Systemforandrende potensiale
 - Løse et betydelig problem som rammer barn/unge i Norge

Personen vi er ute etter har/er:
 - Entreprenørielle egenskaper
 - Lederegenskaper
 - Lidenskapelig opptatt av å skape en bedret situasjon for målgruppen sin
 - Handlekraftig

Les mer